Co je Akabane test, test zdraví

Je to jednoduchý a propracovaný diagnostický systém, který  v reálném čase také současně s diagnostikou působí preventivně i  léčí tím, že  dodává teplo  do přesně určených bodů na základě tisíciletých moudrostí staré Číny. Jeho výhodou je snadná naučitelnost i pro laika, protože základní diagnostické body leží téměř vždy u nehtů prstů a pokud si stáhnete můj program, princip rychle pochopíte. Současně se projevuje jeho preventivní účinek při opakování testu  2x týdně.

Jak je známo, nemoci vznikají tam, kde energie v těle nemůže volně proudit.  Teplem se proto vyrovnávají disbalance (nerovnováha časů na měřených párových drahách)  meridiánových drah, což umí harmonizovat tyto toky energií v těle a  právě v tom spočívá diagnostika, prevence i léčba tímto testem.

 Prvním diagnostickým ukazatelem je tedy dráha s nejvyšším poměrem časů. Vybírá se jedna dráha z 12ti drah, která má nejhorší (nejvyšší) poměr (podíl) časů levé a pravé strany. Druhým diagnostickým ukazatelem je poměr průměrů tepla a chladu v orgánech-viz rozbor níže. Poměr zdravého člověka je už dlouho znám a má se blížit 1,6.  Následně pak působením na tonizační a přepouštěcí akupunkturní body stačí vyrovnat jen tu dráhu, ve které je zmíněný nejvyšší poměr časů. ostatní dráhy se pak po zákroku obvykle vyrovnají samy.

 Doba trvání jednoho testu se pohybuje v rozmezí  od 10 ti do 20ti minut a ukazuje momentální  stav pacienta porovnáváním časů párových drah. Obvykle se v jednom sezení provádí 24 párových měření, případně i více.

Provádí se minimálně 3 až 5 sezení s odstupem několika dnů, z jednoho měření nelze vyvozovat jednoznačné závěry, ale za tři sezení se pacient většinou zharmonizuje a při čtvrtém sezení již obvykle naměříme časy na levé i pravé straně téměř stejné.  

Jestliže se stejné disbalance objevují opakovaně i při čtvrtém i  pátém měření, lze pak usuzovat na pravděpodobný zdravotní problém. Test můžeme u těžce nemocných opakovat za 2-3 dny, u jiných pacientů stačí test opakovat za týden. Ve stavu zdraví je dobré z preventivních důvodů provádět test 2x za měsíc.

 Případný harmonizační zásah tak předchází nejrůznějším chorobám až rok dopředu  a zároveň léčí mnohé zdravotní problémy v případě jejich výskytu. Po provedení Akabaneho testu se následně působí na tonizační a přepouštěcí body. Zobrazení pozic těchto bodů je součástí mé nejnovější verze 8.2 programu K_Akabane. 

   výstup z prg K_Aka  =>  celkový ø  = SUMA(E5:F16) / 24                                                                               

                                   vzor-časy pro zdravého člověka

 

    průměr chladu / průměrem tepla

                 38%                            podíl 1,6                          62%

           horko   teplo                                                            chlad=zásoba vody v těle

mozek,mícha,srdce,tenké stř                                                   močák         ledviny            

  I, J, E, F  menší   časy než                  celkový ø            větší  (nejdelší)    časy G           H

                                                              L,K + D,C

.                                                     časy v mezipoloze

                                          játra,žlučník,slinivka,žaludek

I, J, E a F by měli mít dosti tepla, proto se prohřejí rychleji.

Dráhy větru a vlhka   L,K + D,C zaujímají ve vztahu k teplu a chladu mezipolohu. Dávají střední ukazatele.

Meridiány G močový měchýř a H ledviny představují zásobu studené vody v těle - chladu v těle. Počet impulsů ukazuje potenciál chladu. Jestli se kanál rychle prohřívá, je zásoba studené vody vyčerpána a je to nutné léčit.

 

Sečteme všechna čísla horka a tepla levé i pravé strany (I, J, E a F) a dělíme je 8 (aritmetický průměr). Stejně sečítáme hodnoty levé a pravé strany chladu (G a H) a dělíme je 4. Vztah mezi průměrem tepla a chladu se u zdravého člověka blíží ke "zlatému řezu": 38%:62% nebo podíl 1,6 (průměr chladu/průměrem tepla). K tomu bychom se při léčení měli blížit. Na test se můžete u mně objednat, pokud jste z Valašska na email keft@seznam.cz.


Co k testu potřebujete?

Především nějaký zdroj tepla, nejlépe takový, který umí působit na bod o velikosti cca 1-2mm. Tento zdroj tepla by měl po dobu cca 25ti minut být schopen udržovat konstantní teplotu hrotu. K tomu účelu nabízím mou elektronickou moxu, kterou jsem vyvíjel přibližně 1 rok. Můžete také použít klasické zápalné moxy, ovšem jejich nevýhodou je zpravidla dým a obtížné udržování vzdáleností a tím i konstantní teploty nad body pro všechna 24 měření. Pokud totiž teplota hrotu u všech 24 měření není konstantní, způsobí to nepřesné dg. závěry. Dále je nutné si naměřené párové časy buď zapisovat a následně vzájemně přepočítávat, nebo lépe použít můj program K_Aka jehož demo je ke stažení v rubrice Akabane test program pod článkem. Nová verze mého programu 8.2. umí zobrazit i tonizační a přepouštěcí body které je vhodné po testu ošetřit.

Chci poradit zdarma
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one