Jak se zbavit stresu - program

Co je autosugesce? 

                  Je to záměrné a cílevědomé ovlivňování svého vlastního podvědomí, když  častým  opakováním určité informace přimějeme podvědomí, aby  tuto sugesci začalo považovat za skutečnost a následně podle toho reagovalo v souladu s obsahem tvrzení. Jak jsem se vícekrát přesvědčil, pozitivní afirmace se současným poklepáváním na meridánové dráhy umí v určitých případech zázraky. 

 Naše podvědomí je ten, kdo řídí naše tělesné funkce, tělesné pochody a ve chvílích uvolnění a spánku i naše myšlenky. Na něj můžeme působit větami EFT metody. Ale například  tvrzení typu - ,,nebolí mě oči"  není příliš vhodné, protože naše podvědomí nerozezná mezi pozitivním a negativním tvrzením!   Podvědomí k porozumění té  změny potřebuje předkládat snadné obrazy,  a proto  slůvko NE v pozitivní afirmaci nepostřehne.  Proto bude pravděpodobně zaregistrováno "bolí mě oči " a při těchto slovech bolesti oči ještě zesílí. A pak jsou zde ještě další zásady správné formulace k úspěšnému výsledku, které je třeba dodržet. To je důvod, proč spousta lidí při autosugesci docílí naprosto opačného účinku, než si přáli. Proto jsem napsal program pro vyvarování těchto chyb. 
OPTIMÁLNÍ ČAS - TESNĚ PŘES USNUTÍM..

Po spuštění programu program už má předpřipravené pozitivní afirmace  a současně Vám program předkládá veliký obraz Vámi vybraných slov z nabídky  s Vašim jménem i příjmením a děje se tak do rytmu. Můžete si také do programu vepsat vlastní afirmace, ale podle přesných zásad - viz nápověda v programu. DÁLE PROGRAM AKTIVNĚ ZOBRAZUJE PŘESNĚ TO KTERÉ MÍSTO, NA KTERÉ MÁTE POKLEPÁVAT.. NAPIŠTE MI, POKUD NĚČEMU NEROZUMÍTE, spojíme se a pomohu Vám pogram rozjet. KEFT@SEZNAM.CZ

Pod tímto textem úplně dole klikněte a STAHUJTE.

 

CENA PROGRAMU je 150.-.  Pro jeho úspěšné spuštění musíte mít na svém počítači nainstalován Excel, některou z variant od roku 2002 do roku 2010. Pro kteroukoli verzi povolte (naštěstí JEN POPRVÉ a jednou pro vždy) makra! Jinak můj program po stažení nelze otevřít! U verzí podle roku výroby tohoto Excelu se liší postup, jak se makra povolují. LIŠÍ se tedy dle toho, kterou verzi Excelu máte nainstalovanou.

Jak program pracuje: 

  jde o určité pohyby, poklepy na určená místa  a slova (pozitivní afirmace - formulky - EFT a AFT metoda), která budete  vyslovovat synchronně s běžícím obrazem, který program generuje. V KAŽDÉM OKAMŽIKU VIDÍTE ZA BĚHU PROGRAMU NA FOTOGRAFII MUŽE  A ŽENY BLIKAJÍCÍ BOD, NA KTERÝ MÁTE POKLEPÁVAT. Cvičení podle programu je velmi názorné, interaktivní slova i pohyby jsou pro ovládání snadné (poklepávání na  dráhy meridiánů), zvládne je i dítě. Můžete cvičit s programem kdykoli, nejúčinnější je jeho použití cca 5 min ráno po probuzení  nebo večer před usnutím. Přidávám v nápovědě programu i rady, jak se zachovat při hádce a krátce po ní přimět partnera, aby lépe reagoval.      

    AUTOSUGESCE neboli TAJEMSTVÍ PODVĚDOMÍ

„Dříve než přikročím k popisování jednotlivých cvičení, vysvětlím žákovi tajemství podvědomí a upozorním zároveň na jeho praktický význam. Tak jako je normální vědomí umístěno v duši, které je velkým v hlavě se nacházejícím mozkem uvedeno v činnost, patří k duši podvědomí, sídlící v malém mozku, jenž je v zadní části hlavy. Jelikož má podvědomí určitý praktický význam, probereme proto i psychologickou funkci malého mozku, kterému říkáme podvědomí. U každého člověka, který si je svých pěti smyslů plně vědom, je oblast normálního vědomí stále činná, což znamená, že člověk je schopen permanentně užívat funkci normálního vědomí. Dosavadní bádání nás poučilo, že každá síla má jak v univerzu, tak i v člověku svůj protiklad. Můžeme proto podvědomí považovat za opak normálního vědomí. To, co v normálním vědomí chápeme pod pojmem myšlení, cítění, chtění, paměti a rozumu, se v našem podvědomí odráží jako opačná činnost. 

Z praktického hlediska bychom vlastně mohli mít podvědomí za svého protivníka, neboť z této oblasti vychází impuls ke všemu nežádoucímu, jako jsou např. naše vášně, chyby a slabosti. Podvědomí je tedy podněcovatelem všeho toho, co si nepřejeme. Naučme se proto tento vůči našemu Já jaksi zaujatý aspekt přetvořit, aby nám nejenom neškodil, ale co více, aby nám pomáhal uskutečňovat naše přání.

 Podvědomí potřebuje k promítnutí do hmotného světa (tedy k brzdění našich záměrů) čas a prostor , tedy dva základní principy. Tyto musí mít ostatně každá věc, která má přejít ze světa příčin do skutečnosti.  Vezmeme-li tedy našemu podvědomí čas a prostor, přestane nás opačná polarita ovlivňovat a my se stáváme schopnými USKUTEČŇOVAT SVÁ PŘÁNÍ pomocí podvědomí.  V tomto náhlém vypojení podvědomí vězí tedy klíč k praktickému použití autosugesce. 

 Jakých přání můžeme autosugescí dosáhnout?

Zde platí všeobecné pravidlo: Dosáhnout můžeme všeho, co se týká ducha, duše a těla. Tak např. zušlechtění povahy; odstranění nepěkných vlastností, disharmonie, dosažení zdraví, získání různých nadání, rychlejší vývin schopností atd. Nedají se ovšem uskutečnit přání, jež s osobností nemají nic společného, jako např. výhry v loterii apod.

K volbě jiné formule (dalšího přání) přikročte vždy teprve tehdy, když vaše předešlé přání bylo uspokojivě splněno. Kdo cvičí systematicky a s rozvahou, přesvědčí se brzy o příznivém vlivu autosugesce a podrží tuto metodu po celý svůj život" KONEC CITÁTU. 

 

  DŮLEŽITÉ -POVOLENÍ MAKER:

- Nejprve otevřte prázdný-čistý list Excelu. Excel do roku 2003 včetně poznáte tak, že má nahoře zpravidla jen úzkou lištu nabídek menu => Soubor Úpravy Zobrazit Vložit Formát Nástroje Data Okno a Nápověda, zatímco Excel rok 2007 nebo 2010 má tuto lištu nabídek velmi širokou. Podle verze Excelu dále postupujte s povolením maker takto: - Pro verze od roku 2001 do roku 2003 KLIKNĚTE opět nahoře v menu: Nástroje/Možnosti/Zabezpečení/vpravo dole na Zabezpečení maker- a v dalším podokně nahoře na kartě ' Úroveň zabezpečení ' nastavte na Nízké. Pak dejte OK Pak v témže podokně na horní liště (na kartě) klikněte na ' Důvěryhodné zdroje' a zafajfkujte vlevo dole obě fajky 'Důvěřovat všem doplňkům a šablonám ' a pod tím ‚Důvěřovat všem přístupům v projektu v jazyce Visual Basic'. 3/ Dejte v podokně OK. Nakonec celý Excel uložte nahoře ‚Soubor/Uložit" a úplně Excel zavřete a následně otevřete. Až po tomto se projeví povolení a přístup pro můj program.

Pro verzi rok 2007 (má širokou horní lištu) : Klikněte vlevo nahoře na znak Micorsoft, dole uprostřed nového okna-klik Možnosti aplikace Excel, vlevo Cetrum zabezpečení-vpravo na nastavení centra zabezpečení, vlevo Nastavení maker, nahoře zatečkujte"Povolit všechna makra" a fajku „Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA" Dejte OK. Nakonec celý Excel uložte vlevo nahoře na kulatou ikonku a v nové podnabídce klikněte na "Uložit jako" a úplně Excel zavřete a následně otevřete. Až po tomto se projeví povolení a přístup pro můj program. Pro nejstarší verzi z roku 2000 se ihned po prvním spuštění objeví nahoře nabídka "Povolit makra"-povolte je. Popřípadě se seznamte s nápovědou pro danou verzi. Program je koncipován adresně na konkrétní jméno, které se neustále objevuje při autosugescích. Jméno u licence pro jednotlivce už pak nejde měnit. V názvu programu je koncovka EXE, takže se může zdát, že nepůjde v Excelu spustit. Ale tato komprimace je jen ochrana proti volnému šíření.

Po prvním otevření programu najděte šedé tlačítko "Nápověda pro první spuštění. Po kliknutí na něj Vás to hodí do jiného listu, kde si přečtě "STRUČNÝ POSTUP PRVNÍHO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU, pouze ukázat jeho činnost:" 

Harmonizujte se_6.exe  3.42MB
NOVÝ PROGRAM - KVALITNÍ SKOK VPŘED! 10 DNÍ PRACUJE BEZ OMEZENÍ Nezapomeňte před prvním spuštěním JEŠTĚ V PRÁZDNÉM LISTU EXCELU (dělá se jen poprvé) povolit makra-jinak program nejde otevřít! Postup povolení maker je nahoře v textu výše.NAPIŠTE MI, POKUD NĚČEMU NEROZUMÍTE, spojíme se a pomohu Vám pogram rozjet.KEFT@SEZNAM.CZ
Chci poradit zdarma
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one